វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់

វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់

ក្រុមហ៊ុនភ្នាល់តាមអ៊ិនធឺរណែត SUNCLUB126 cambodia មានភាពល្បីល្បាញដោយសារប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងល្បឿនប្រតិបត្តិការនិងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។ គោលបំណងរបស់យើងគឺផ្តល់នូវគុណភាពនៃបទពិសោធន៍នៃការលេងល្បែងតាមអ៊ិនធរណេតដល់អតិថិជនរបស់យើង។ ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីព័ត៌មានលម្អិតធនាគារដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ SUNCLUB126 is your smart choice of online live casino & sports betting company.

Transaction

Banking Method   Min LimitMax Limit     Processing Time
Deposit
ATM/CDM      30.00              50,000.00          15 Minutes
Online Transfer      30.0050,000.00          15 Minutes
Local Bank Transfer      30.0050,000.00          15 Minutes
Withdraw
Quick Withdraw      100.0050,000.00          15 Minutes